سووشون (آینه روزگار)- فاطمه سر مشقی

6.50

سووشون به طور کلی می توان رمانی واقع گرا (رئالیستی) دانست که شخصیت ها و محیط داستانی آن زنده، مملوس، و از بسیاری جهات، واقع نماست. البته واقع گرا بودن سووشون به این معنا نیست که که این تمام ویژگی ها و خصوصیات سبک واقع گرایی را داراست، بلکه بهاین معناست که در میان مکتب ها، به این شیوه نزدیک تر است و…

شابک 9786004365758
دسته بندی کتاب عمومی
موضوع اصلی تاریخ
موضوع فرعی نظریه و نقد
نویسنده فاطمه سر مشقی
مترجم
ناشر علمی فرهنگی
سال انتشار 1397

1 in stock

Description

سووشون (آینه روزگار)- فاطمه سر مشقیسووشون (آینه روزگار)- فاطمه سر مشقی

 

سووشون (آینه روزگار)- فاطمه سر مشقی

سووشون (آینه روزگار)- فاطمه سر مشقی

سووشون (آینه روزگار)- فاطمه سر مشقی

سووشون (آینه روزگار)- فاطمه سر مشقی

سووشون (آینه روزگار)- فاطمه سر مشقی

 

سووشون (آینه روزگار)- فاطمه سر مشقی

سووشون (آینه روزگار)- فاطمه سر مشقی

 

Additional information

Weight 0.230 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Leave Comment
Be the first to review “سووشون (آینه روزگار)- فاطمه سر مشقی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Clear formSubmit