رژ قرمز- سیامک گلشیری

13.99

  • استان های کتاب رژ قرمز اغلب با درون مایه هاى مشابه در فضاهاى آشنا اتفاق مى افتند.

    کاراکترها، از دلتنگى اى یاد مى کنند که گاه نوستالژیک است؛ اغلبشان از روزگار گذشته با خوشى و حسرت یاد مى کنند و طالب بازآفرینى لحظات بى دغدغه ى گذشته اند. بیشتر داستان ها، کاراکترهایى را شامل مى شود که زوجهایى مغموم و درگیرند و تنش بین آنها داستان را پیش مى برد تا وقتى که دو قدم مانده به پایان داستان، گلشیرى ضربه ى آخر را به مخاطب وارد کند.

  • نویسنده: سیامک گلشیرى
  • انتشارات: چشمه
  • Free shipping over €75,- in the Netherland
  • Receive your order in 1-3 working days in the Netherlands

1 in stock

Additional information

Weight 1.0 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Leave Comment
Be the first to review “رژ قرمز- سیامک گلشیری”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Clear formSubmit