تراژدی تنهایی – کریستوفر دوبلگ

15.50

در این زندگی نامه ی تازه ی محمد مصدق نخست وزیری که سرخوردگی از سرنگونی اش هنوز در جان اصلاح خواهان ایرانی باقی است،کریستوفر دو بلگ با استفاده از انبوهی منابع فارسی و فرنگی همچنین اسنادی تازه یاب از زندگی شخصی و حرفه ای او شرحی مفصل و پر جزئیات به دست میدهد از فراز و نشیب های یک عمر سیاست ورزی های مصدق در کوت های مختلف،عمری که عمده اش در مرکز بحران ها گذشت و هر گامش پا گذاشتن از آتشی به آتش دیگر بود.تازیخ پژوه انگلیسی از کودکی مصدق شروع میکند و بعد در روابط پیدا و پنهان جوانی او را میگیرد تا تاثیر طبقه و محیط خانواده و آدم ها را بر شکل گیری شخصیت سیاستمدار آینده نشان بدهد.در ادامه به سراغ مقاطع حساس و دشوار دوران مناصب حکومیت او میرود.و سیر این زندگی سراسر کشمکش و مبارزه را تا فرجام تلخ خانه نشینی و مرگ مصدق پی میگیرد؛از گذر این ها ضمنا روایتی هم به دست میدهد از آرایش قوی سیاسی،جنگ دیدگاه های مدعی و روش های سیاست ورزی در ایران آن سال ها،دو بلگ کتابش را پنجاه و چند سالی بعد تابستان مصیبت بار 1332 نوشت و میکوشد درس هایی از آنروزها به یاد آنانی بیاورد که امروز سودای تغییر و بهبود دارند.

شابک 9786002295507
دسته بندی کتاب عمومی
موضوع اصلی تاریخ
موضوع فرعی اسطوره
نویسنده کریستوفر دوبلگ
مترجم بهرنگ رجبی
ناشر چشمه
سال انتشار 1397

1 in stock

Description

تراژدی تنهایی – کریستوفر دوبلگ

تراژدی تنهایی – کریستوفر دوبلگ

 

تراژدی تنهایی – کریستوفر دوبلگ

تراژدی تنهایی – کریستوفر دوبلگ

تراژدی تنهایی – کریستوفر دوبلگ

تراژدی تنهایی – کریستوفر دوبلگ

تراژدی تنهایی – کریستوفر دوبلگ

 

 

تراژدی تنهایی – کریستوفر دوبلگتراژدی تنهایی – کریستوفر دوبلگ

تراژدی تنهایی – کریستوفر دوبلگ

تراژدی تنهایی – کریستوفر دوبلگ

Additional information

Weight 0.250 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Leave Comment
Be the first to review “تراژدی تنهایی – کریستوفر دوبلگ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Clear formSubmit