بازگشت پنهانی به شیلی – گابریل گارسیا مارکز

5.50

میگل لیتین، قهرمان این کتاب، یکی از برجسته ترین فیلمسازان آمریکای جنوبب است که در دوران حکومت نظامی به شیلی بازگشته است. او در تصمیمی شجاعانه با قیافه ای مبدل وارد شیلی شد تا زندگی ملتی تحت سلطه ی دیکتاتوری فاشیستی ژنرال پینوشه را به تصویر بکشد… آزادیخواهانی را به جهان معرفی کند با وجود سرکوب و دستگاه مخوف امنیتی پلیسی، تمام رسالت مبارزاتی خود را در راه تغییر وضعیت قرار داده اند. اقدام لیتین آن قدر چشمگیر بود که گابریل گارسیا مارکز تصمیم گرفت تجربه های این سفر را تبدیل به کتاب بکند. نکته ی جالب اینکه پس از انتشار کتاب در فوریه 1987، وزارت کشور شیلی اذعان کرد، هزاران نسخه از بازگشت پنهانی به شیلی را مصادره و در شهر والپارایزو سوزانده است. به مانند گزارش یک آدم ربایی از رئالیسم جادویی مارکز در این کتاب نیز ردپایی دیده نمی شود. مارکز در بازگشت پنهانی به شیلی در قامت یک خبرنگار خیالی کوشیده است پرده از جنایتی سیستماتیک بردارد که تمامی رسانه های وقت در برابر آن سکوت کرده بودند.

دسته بندی کتاب عمومی
موضوع اصلی ادبیات
موضوع فرعی رمان خارجی
نویسنده گابریل گارسیا مارکز
مترجم محمد حفاظی
ناشر نگاه

1 in stock

Description

بازگشت پنهانی به شیلی – گابریل گارسیا مارکز

بازگشت پنهانی به شیلی – گابریل گارسیا مارکز

بازگشت پنهانی به شیلی – گابریل گارسیا مارکز

 

بازگشت پنهانی به شیلی – گابریل گارسیا مارکز

بازگشت پنهانی به شیلی – گابریل گارسیا مارکز

بازگشت پنهانی به شیلی – گابریل گارسیا مارکز

بازگشت پنهانی به شیلی – گابریل گارسیا مارکز

 

 

بازگشت پنهانی به شیلی – گابریل گارسیا مارکز بازگشت پنهانی به شیلی – گابریل گارسیا مارکز

Additional information

Weight 0.250 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Leave Comment
Be the first to review “بازگشت پنهانی به شیلی – گابریل گارسیا مارکز”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Clear formSubmit