Drink your tea in Persian style

 

(English Translation below)

Deze week schrijven we over Iraanse thee die wij ‘Cha-ee’ of ‘chai’ noemen. Thee maakt een groot deel uit van de Perzische cultuur. Het is net zo belangrijk als koffie drinken voor Nederlanders.

 

Thee is er voor ieder moment van de dag

Elke ochtend, in huizen in heel Iran, staat een gasbrander levendig te flikkeren onder een waterkoker. Heel de dag staat het water rustig te borrelen: tijdens de ochtendgebeden, de lunches met rijst en kebabs, de middaggesprekken, de avondmaaltijden, en tot diep in de nacht tijdens gesprekken over politiek, roddels of het nieuws.

Je kan dus stellen dat thee een erg belangrijke rol speelt in de Iraanse huizen. Waar je ook komt, mensen bieden je een kopje thee aan. En als ze dat niet doen, dan is dat maar vreemd. Als je bijvoorbeeld naar de oude cafés gaat, serveren ze direct een kopje thee zonder iets te vragen. Je ziet al snel een ober die rond loopt met een groot dienblad vol met glazen thee.

tumblr_lyk12bpu031qg9s7so1_1280

Watvoor soort thee drinken ze in Iran?

De meeste Iraniërs drinken Anian thee. Anian thee is een zwarte thee dat groeit in de buurt van de Kaspische zee. De geur kan je niet vergelijken met de bekende Earl grey of English breakfast thee. Anja thee heeft een gouden kleur en een ongelooflijk verfrissend aroma verschijnt later. Het is licht zoet, zonder een zweem van bitterheid. Als je een echte thee liefhebber bent zul je een pittige, citrus twist en een interessante nootachtige toon proeven. Tegenwoordig maken mensen ook gebruik van zwarte thee uit India of Pakistan die vergelijkbaar is met Anian thee. Naast zwarte thee wint kruidenthee steeds meer aan populariteit, vooral in de hoofdstad Tehran. Kruidenthee bestaat enkel uit een kruidenmix en is een gezond alternatief voor de zwarte caffeïnerijke thee.

f8156e97bc8b852b70cc611349a76ddaThee moet van hoge kwaliteit zijn

Een hoge kwaliteit thee is zeer belangrijk in de Iraanse huizen. De kwaliteit wordt bepaald door de kleur, smaak en geur. Naast de kwaliteit van de thee is de manier waarop een lekker kopje thee gezet wordt ook belangrijk. Er zijn zelfs heel veel Iraniërs die geen thee drinken dat met een theezakje is gezet. Eén van die mensen is mijn vader. Hij drinkt alleen maar thee dat wordt gezet van losse thee, anders vraagt hij om een kopje koffie. Toen ik naar Nederland verhuisde zette ik in eerste instantie alleen maar thee via een theepot op een kandelaar. Tegenwoordig heb ik dezelfde apparatuur die je in veel Iraanse huizen ook kunt vinden. Dus toen mijn vader mij op kwam zoeken kon ik hem een zelf gebrouwen kop Iraanse thee aanbieden!

 

Hoe brouw je Iraanse thee?

Bijna in elke Iraanse huis, kun je een waterkoker of samovar vinden dat uit 2 delen bestaat. Het eerste deel is een ketel om water te koken en het tweede deel is een theepot. Normaal gesproken voeg je wat thee toe aan het water, laat je de theepot op de ketel staan en laat je het theemengsel en de waterkoker voor 10 minuten borrelen. Hierna voer je de Perzische manier van theegieten uit: Giet eerst een deel van de hete thee in het kopje om de kleur te controleren. De kleur moet donker zijn. Als de kleur te licht is, dan is de thee niet lang genoeg gebrouwen, wat van invloed is op de smaak.

 

Hoe moet je Iraanse thee serveren

Je kan de thee inschenken op basis van je smaak door meer warm water toe te voegen. Iraniërs drinken hun thee meestal erg donker (por rang), maar als je niet teveel caffeïne in je thee wilt, is een lichte kleur thee (kam belde) een uitstekend en geaccepteerd alternatief! Ik drink de thee liever ertussen in: niet te donker en niet te licht aangezien ik de thee wil kunnen proeven

Het is heel gebruikelijk om thee te serveren met een diepe kleur. Dit smaakt erg bitter. Sommige mensen zijn gewend aan die bittere smaak, maar ik vind het niet lekker. Meestal vragen ze bij familie of vrienden thuis hoe donker je de kleur wilt hebben, dus je kan kiezen.

Voeg kruiden toe aan je thee

Soms doen ze, als de thee bijna klaar is, saffraan, kardemom, kaneel of paddle rozen in de kan om enkele mooie geuren en smaken toe te voegen. De bittere smaak verdwijnt hier niet door. Je kan natuurlijk ook alleen kruiden gebruiken om thee van te zetten! Een gezond en verrassend alternatief!

 

Drink je thee met iets zoets

Daarnaast wordt de thee geserveerd met suikerklontjes (ghand), suikerkristallen (nabat) of gebak. Ik eet er meestal een lekker gebakje bij.Iraanse gebak is erg lekker en heel anders dan Nederlands gebak. Later zal ik hierover meer vertellen in een andere blog.

1eaa4029a874407b8b7d487d8a1b30ea

Als je heerlijk aan het genieten bent van je thee zeggen wij in het Iraans: Bah Bah Ajab chaee (het betekent: wat een mooie thee). Zo’n compliment is goed voor je contacten met Iraniërs. Probeer het maar eens, want Iraniërs houden ervan om complimenten te krijgen!

Als je graag Iraanse zwarte thee wil proberen uit Lahijan, kom en bezoek ons dan op zondag 2 oktober bij de Soul Markt in Helmond. Wij bieden ook Iraanse kruidenthee in onze website Hiervoor klik je hier. In de komende weken zal ik meer schrijven over kruiden thee en de voordelen ervan. Fijn weekend!


 

(English )

This week we would like to introduce you to Iranian tea that we call ‘Cha-ee’ or ‘chai’. Tea makes up a greater part of Persian culture than you can imagine. It’s just as important as coffee is for Dutch people.

 

Tea is for every moment of the day

Every morning, in houses all over Iran, a gas burner flickers to life under a kettle and will continue to boil all day long. It boils through morning prayers, lunches of rice and kebabs, afternoon conversations, late into the evening meals and keeps on boiling well into the night during chats about politics, gossip and news.

Tea has a key role in Iranian houses. Wherever you go, people will offer you a cup of tea. It would be strange if they wouldn’t do so. And if you go to old cafes, they will immediately serve you a cup of tea without asking you. You will see a waiter who walks around with a big tray, full of glasses of teas.

tumblr_lyk12bpu031qg9s7so1_1280

The question is, what kind of tea do they drink?


Iranian tea is kind of black tea, which is growing in the Caspian Sea area. It has a very nice smell that you can’t really compare with Earl Grey or English breakfast tea.This tea has a strawy-gold colour and an incredibly refreshing aroma. Slightly sweet, without a hint of bitterness. If you are a real tea enthusiast, you will feel a zesty, citrus twist and an interesting nutty note.

Besides black tea, herbal tea is gaining more and more popularity in Iran, especially in the capital Tehran. Herbal tea consists solely of spices and is an healthy alternative to the obvious caffeine-rich black tea.

f8156e97bc8b852b70cc611349a76dda

Tea has to have a high quality

Having a high quality tea in Iranian houses is very important. High quality tea can be recognized by their color, taste and smell. Beside the quality of the tea, the way of brewing a nice cup of tea is even more important. There are so many Iranians who don’t drink tea from a tea bag. One of those people is my dad. He only drinks tea that is brewed, else he asks for a coffee ( he is also coffee drinker. I think he is big fan of caffeine). At first, when I moved to Netherlands I brewed tea by putting a teapot on candelabras. Now I have the same equipment as you can find in other Iranian houses. So when my dad comes to visit me here in the Netherlands, I can offer him a nice cup of Iranian tea.

How to brew Iranian tea

In almost every Iranian house, you find a kettle or samovar, which includes two parts. The first is the kettle for water and the second part is a teapot that you should place on top of the kettle. You add some loose tea and hot water in the teapot and let it brew for 10 minutes (or even longer!). Then comes the Persian way of pouring tea. First pour some of the hot tea into a cup to check its color. It must be quite dark else the color is too light; a sign that it hasn’t brewed long enough. This is affecting the taste and is a big problem. As you may understand, brewing tea the Iranian tea requires some patience.

How to serve Iranian tea

Iranian people mainly drink tea which has a rather dark color (por rang) or people who cares about their health (and don’t like too much caffeine) drink their tea with a lighter color (kam rang). You can serve a lighter coloured tea by adding hot water.

It’s very common to serve the deep color thee. But this tastes rather bitter. Some people are used to it, but honestly, I don’t like it. I am more in between: not too dark, not too light. I would like to taste the tea. When you are at family or friends’ places, they will ask you how deep color you like the tea, so you have a choice .

Add herbs to your tea

To spice up the tea, people may add herbs such as saffron, cardamom, cinnamon or a paddle of roses when the tea is nearly ready. These bring some nice smell and taste. But still the bitter taste is there. You can also chose to only use herbs to make tea! A healthy and surprising alternative!

Drink your tea with something sweat

Last but not least, tea is served with sugar cubes (ghand), sugar crystals (nabat) or some pastries. I always eat it with a pastry.Iranian pastries are quite yummy. Later I will post about Iranian pastries as well.

1eaa4029a874407b8b7d487d8a1b30eaDrinking tea with family and friends is always very nice and very gezellig . If you enjoy your tea you can say: Bah Bah ajab chaee (it means: such a nice tea). This compliment can make the relations more stronger, just give it a try Persians love hearing compliments.

If you like to try Iranian black tea from Lahijan, come and visit us on Sunday October 2nd at Soul Market in Helmond . We also offer Iranian herbal tea in our website , just click here. In upcoming weeks I also will write about herbals teas and their benefits very soon. Have a nice week, we hope to see some of you on Sunday in Helmond. 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Clear formSubmit